Retreat for dere under 50 år

               Pinsehelga 7.-9. juni

 
Eva og Rune Langseth leder denne pinsehelga. De er ledere på Holmely og brenner for å snakke ærlig om livet. De kommer til å ha som tema: «Snakk ærlig om liveti styrke og svakhet».   
Vi lever i ei tid der det stilles store krav til prestasjon og vellykkethet, og mange tør ikke lenger å vise sitt sanne liv.    
 
Det vil bli undervisning fra Bibelen rundt dette som Paulus er helt ærlig om: sin egen svakhet og Guds styrke.
Det å tørre å være svak i dag er blitt vanskelig. Lista for hvilke resultater vi "må" levere blir stadig høyere, men utilstrekkeligheten vår blir mer og mer skambelagt. Vi ønsker å hjelpe folk til å snakke ærlig om både opp- og nedturer og det helt hverdagslige som jo livet er fullt av.
Midt i dette er Gud en stor, kjærlig, allmektig og nærværende Gud som ikke begrenses av vår svakhet og menneskelighet.

Eva og Rune tror som Paulus at i svakheten er jeg sterk. Dette er ingen kontrast til at Gud er stor og allmektig – heller en nødvendighet. Gud sier: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.

Retreaten vil ellers bestå av stillhet og tid for refleksjon, egentid, felles tidebønner og mulighet for samtale/forbønn. Det vil og bli samlinger der deltagerne kan dele egne refleksjoner/tanker i det 
som vi kaller for lyttegruppe.  
 
Gå til vårprogrammet for priser og påmelding.                                                                                   

Velkomen til Holmely
ein plass for å puste ut
og puste inn
ein plass for fellesskap
stille
inspirasjon


Holmely er ein bøn- og retreatplass. «Retreat» betyr å trekke seg tilbake. På Holmely kan ein trekke seg tilbake - få ein pustepause frå kvardagen - til stille retreatar, bøn- og lovsongssamlingar, temahelger til inspirasjon for trua og livet, samt få samtale/forbøn. Alt i ei ramme av ro og høve til stillhet. Gjennom dette arbeidet ønskjer Holmely å vise Jesu omsorg for heile mennesket og få vere ein oase for folk - ein plass ein kan styrke og kvile seg, og finne vatn som gir liv. Velkomen til Holmely!

Les meir om kva Holmely er.

Holmely - ein nydeleg ferieplassI sommar er Holmely ope for overnatting med frukost 08. juli - 04. august.

Glimt fra Keltisk retreatGjester kom til Holmely for å delta på keltisk retreat, fra fjern og nær – fra Ålesund, Vikersund østpå og Sørreisa i Troms, i tillegg til nærmiljøet.

Vår på HolmelyNytt liv spirer ved Holmely - i naturen og i arbeidet.

Holmely - jordnært og himmelvendt


Eit lite glimt frå Holmely...

Bønelunsj kvar fredag


Bønelunsj kvar fredag (med unnatak av skuleferiar) kl. 11.30-12.30