Velkomen til Holmely
ein plass for å puste ut
og puste inn
ein plass for fellesskap
stille
inspirasjon


Holmely er ein bøn- og retreatplass. «Retreat» betyr å trekke seg tilbake. På Holmely kan ein trekke seg tilbake - få ein pustepause frå kvardagen - til stille retreatar, bøn- og lovsongssamlingar, temahelger til inspirasjon for trua og livet, samt få samtale/forbøn. Alt i ei ramme av ro og høve til stillhet. Gjennom dette arbeidet ønskjer Holmely å vise Jesu omsorg for heile mennesket og få vere ein oase for folk - ein plass ein kan styrke og kvile seg, og finne vatn som gir liv. Velkomen til Holmely!

Les meir om kva Holmely er.

               Retreat for dere under 50 år

               Pinsehelga 7.-9. juni

 
Eva og Rune Langseth leder denne pinsehelga. De er ledere på Holmely og brenner for å snakke ærlig om livet. De kommer til å ha som tema: «Snakk ærlig om liveti styrke og svakhet».   
Vi lever i ei tid der det stilles store krav til prestasjon og vellykkethet, og mange tør ikke lenger å vise sitt sanne liv.    
 
Det vil bli undervisning fra Bibelen rundt dette som Paulus er helt ærlig om: sin egen svakhet og Guds styrke.
Det å tørre å være svak i dag er blitt vanskelig. Lista for hvilke resultater vi "må" levere blir stadig høyere, men utilstrekkeligheten vår blir mer og mer skambelagt. Vi ønsker å hjelpe folk til å snakke ærlig om både opp- og nedturer og det helt hverdagslige som jo livet er fullt av.
Midt i dette er Gud en stor, kjærlig, allmektig og nærværende Gud som ikke begrenses av vår svakhet og menneskelighet.

Eva og Rune tror som Paulus at i svakheten er jeg sterk. Dette er ingen kontrast til at Gud er stor og allmektig – heller en nødvendighet. Gud sier: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.

Retreaten vil ellers bestå av stillhet og tid for refleksjon, egentid, felles tidebønner og mulighet for samtale/forbønn. Det vil og bli samlinger der deltagerne kan dele egne refleksjoner/tanker i det 
som vi kaller for lyttegruppe.  
 
Gå til vårprogrammet for priser og påmelding.                                                                                   


Holmely - ein nydeleg ferieplassI sommar er Holmely ope for overnatting med frukost 08. juli - 04. august.

Glimt fra Keltisk retreatGjester kom til Holmely for å delta på keltisk retreat, fra fjern og nær – fra Ålesund, Vikersund østpå og Sørreisa i Troms, i tillegg til nærmiljøet.

Vår på HolmelyNytt liv spirer ved Holmely - i naturen og i arbeidet.

Holmely - jordnært og himmelvendt


Eit lite glimt frå Holmely...

Bønelunsj kvar fredag


Bønelunsj kvar fredag (med unnatak av skuleferiar) kl. 11.30-12.30