Faste -og bønnehelg 16-18 november


Vi får besøk av ei gruppe fra Koinonia Bønnesenter på Ørskogsfjellet som skal lede denne helga. Det blir undervisning, lovsang og bønn som preger denne helga. Det blir ingen måltider før det serveres suppe på søndag.                                                  
Vi tror faste er en glemt skatt, en nøkkel til et intimt Gudsliv og til å bryte gjennom murer.                                                                                                                                                             
Vi håper gjennom denne helga å lære mer om hva bibelsk faste er og finne ut hvordan vi i våre liv kan praktisere det ifølge Guds vilje.                                                                                                                                                                                      
Pris: 500,- inkl overnatting og suppe på søndag. Hver enkelt tar med eget sengetøy/håndklær.
Velkomen til Holmely
ein plass for å puste ut
og puste inn
ein plass for fellesskap
stille
inspirasjon


Holmely er ein bøn- og retreatplass. «Retreat» betyr å trekke seg tilbake. På Holmely kan ein trekke seg tilbake - få ein pustepause frå kvardagen - til stille retreatar, bøn- og lovsongssamlingar, temahelger til inspirasjon for trua og livet, samt få samtale/forbøn. Alt i ei ramme av ro og høve til stillhet. Gjennom dette arbeidet ønskjer Holmely å vise Jesu omsorg for heile mennesket og få vere ein oase for folk - ein plass ein kan styrke og kvile seg, og finne vatn som gir liv. Velkomen til Holmely!

Les meir om kva Holmely er.

Holmely - ein nydeleg ferieplassI sommar er Holmely ope for overnatting med frukost 22. juni - 12. august.

Sangkveld med Harry Andersen, 4 sept.Tirsdag 4. sept kl 18 er det ny sangkveld med Harry Andresen.

Bøn- og lovsongssamling; «Saman for Hans ansikt» 7.sept


Vi vil også dette semesteret invitere til bøn- og lovsongssamlingar på Holmely; eit samarbeid mellom Fjordly, Holmely og Normisjon region Sogn og Fjordane.

Vi begynner kl. 18 og slutter kl. 21.

Retreat 21.-23. september


Retreaten blir leia av Audun Aase og Solveig Gjørven.


Inspirasjonshelg 5.-7. oktober


ved Dagmar Frydenlund Wember.

Farshjerte-retreat 18.-21. oktober


Ved Ivar Johnsen og Rune Langseth.

Glimt fra Keltisk retreatGjester kom til Holmely for å delta på keltisk retreat, fra fjern og nær – fra Ålesund, Vikersund østpå og Sørreisa i Troms, i tillegg til nærmiljøet.

Vår på HolmelyNytt liv spirer ved Holmely - i naturen og i arbeidet.

Holmely - jordnært og himmelvendt


Eit lite glimt frå Holmely...

Bønelunsj kvar fredag


Bønelunsj kvar fredag (med unnatak av skuleferiar) kl. 11.30-12.30