Bønelunsj kvar fredag


Bønelunsj kvar fredag (med unnatak av skuleferiar) kl. 11.30-12.30

Vi et i lag, drikk kaffi og ber for staden, regionen og kvarandre (ta med matpakke).
Bønelunsjane er samarbeid med Fjordly.
Velkomen!