Holmely - jordnært og himmelvendt


Eit lite glimt frå Holmely...

Siste dagane har det blitt baka og steikt, vaska og ordna - og bedt. Alt for at gjestane som kjem på retreat i dag, skal få kjenne at det er som å komme til ein heim der ein blir teken hjerteleg imot.
Som gjest er du venta, du skal få ta imot. Ta imot av det jordnære og vakre, ta imot frå ein open himmel. Og få kjenne deg fri til å bruke dagane slik du ønskjer.

Då kom Jesus, han stod midt imellom dei og sa:
"Fred vere med dykk!"

Joh. 20,21.
                                                                                                                                15.03.2018