Programmet for vinter/vår 2019/2020

2020

24. jan-26. jan: Temaretreat I det høge og heilage og hos den som er knust og nedbøygd i ånda. 
Gud bur i det heilage. Samtidig bur han hjå dei som er knust og nedbøygd i ånda, og vil gje liv og kraft til dei som er knuste. Versa frå Jesaja vil vere bakteppe for denne tause retreaten som vert leia av Eva Langseth og Jan Gudmund Skrivervik.
Start fredag kl. 18.30. Pris: 2500,- i enkeltrom. Alle måltid inkl.

13. mars-15. mars: Temaretreat Korsets kraft
For eg hadde fastsett at eg ikkje ville vita av noko anna hos dykk enn Jesus Kristus og han krossfest (1.Kor 2:2). Denne helga har vi fokus på korset; velsigninga i å leve ved korset, men òg nødvendigheita av det. Geir Otto Holmås leiar retreaten.          
Taus retreat med høve for samtale med vegleiar.                        
Start fredag kl.18.30. Pris: 2500,- i enkeltrom. Alle måltid inkl.


AVLYST! 28. mars kl. 12-16: Inspirasjonsdag med Rolf Kjøde.  AVLYST!                             

30. april-03. mai: Temahelg (tor-søn) med Kari Holmås                                                      Denne helga kjem Kari Holmås og underviser. Det vil bli ei helg med element av retreat; rom for stille og eigentid, bibelmeditasjonar, bøn, fellesskap med kvarandre og Gud.       
Start torsdag kl. 18.30. Pris: 3200,- i enkeltrom. Alle måltid inkl.

05. juni-07. juni: Inspirasjonshelg med Kurt Hjemdal.                                                      Denne helga kjem Kurt Hjemdal og underviser frå Guds Ord. Kurt har ei engasjerande og dagsaktuell formidling. Det blir satt av godt med tid til prat, fellesskap, bøn, turar og kvile.                                                             
Start fredag kl.18.30. Pris: 2500,- i enkeltrom. Alle måltid inkl.
 

Bønn -og lovsangskvelder.                                                                                        Vi kommer sammen for å lovsynge og be i lag.                                                                         Vi bruker mye tid på å lovsynge Gud. Enkel kveldsmat.                                                        Mulighet for overnatting til neste dag med frokost.
17. januar kl. 18                                                                                                                             13. februar kl. 18                                                                                                                           20. mars kl. 18                                                                                                                               16. april kl. 18                                                                                                                               22. mai kl. 18                                                                                                                                 . 26. juni kl. 18

Sangkvelder med Harry Andersen                                                                             Fellesskap, kaffe, deling av Guds Ord, sang og musikk. Kollekt til Holmely.                  Mulighet for overnatting til onsdag med frokost.          
11. februar kl. 18                                                                                                                           28. april kl. 18
_____________________________________________________________________


Påmeldingeller kontakt oss:


holmely@normisjon.no

Tlf: 578 53 425