Vårprogrammet 2019Torsdag 9 mai kl 18: Bønn -og lovsangskveld                                                  
Vi kommer sammen for å lovsynge og be i lag. Vi starter med mat og bruker mye tid på å lovsynge Gud. Det blir noe undervisning og det blir tatt opp kollekt.
Mulighet for overnatting med frokost.

                                                                                                                                                

7-9 juni: Pinsetreat for de under 50
Eva og Rune Langseth leder denne pinsehelga. De er ledere på Holmely og brenner for at unge mennesker skal bli kjent med retreat og for å snakke ærlig om livet.           
De kommer til å ha som tema: «Snakk ærlig om liveti styrke og svakhet». 
Vi lever i ei tid der det stilles store krav til prestasjon og vellykkethet, og mange tør ikke lenger å vise sitt sanne liv. 
Eva og Rune tror som Paulus at i svakheten er jeg sterk. Dette er ingen kontrast til at Gud er stor og allmektig – heller en nødvendighet. Gud sier: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.
Pris: 2150,- per pers i enkeltrom. 1850,- per pers i tomannsrom. Spesialpris for ektepar denne helga: 3000,-.

 

Torsdag 13 juni kl 18: Bønn -og lovsangskveld                                               
Vi kommer sammen for å lovsynge og be i lag. Vi starter med mat og bruker mye tid på å lovsynge Gud. Det blir noe undervisning og det blir tatt opp kollekt.
Mulighet for overnatting med frokost.

 

3-7 juli: Keltisk retreat
Delvis taus retreat ved Brit Lundby Hilde og prest Øystein Frivold.
Samarbeid med Bjørgvin bispedøme.
Retreat har en fast dagsrytme med samlinger i kapellet, nattverd hver dag, Jesusmeditasjon, musikk til måltidene, tid for deg selv, tilbud om personlig samtale og kveldssamlinger.
Vi tar i bruk keltiske tekster, sanger og salmer.  
Retreaten starter onsdag kl 18.30 og avsluttes med Seljumannamesse på søndag. Fredag blir det en ledet pilegrimsvandring på Selja. Ta med turklær!
Pris: 3750,- per pers enkeltrom. 3250,- per pers tomannsrom. Inkl båt til Selja fredag. (Båt til messa søndag er ikke inkl).Påmelding


eller kontakt oss:


holmely@normisjon.no

Tlf: 578 53 425