Programmet for vinter/vår 2019/2020

2019

 

Stille dag i advent, 7. des (påmelding)

Dagen ledes av Brit Lundby Hilde m/flere. Bibelmeditasjon, bønn, tid for egenrefleksjon, samling med nattverd og stille måltid med musikk.                                   

Mulighet for overnatting fre-lør med frokost.              
Pris: 400,- inkl måltid.


Sangkveld med Harry Andersen.
Fellesskap, kaffe, deling av Guds Ord, sang og musikk. Kollekt til Holmely.                                                                   
Mulighet for overnatting til onsdag med frokost.
19. nov. kl. 18Bønn -og lovsangskveld.                                                                                                               Vi kommer sammen for å lovsynge og be i lag. Vi bruker mye tid på å lovsynge Gud. Enkel kveldsmat underveis. Mulighet for overnatting til fredag med frokost.
07. november kl. 18
 
 

2020

 
24. jan-26. jan: Temaretreat – I det høye og det hellige.                                                     Gud bor i det høye og det hellige – han er annerledes enn oss, hans veier og tanker er høyere enn våre. Samtidig bor han hos dem som er knust og nedbøyd i ånden, og vil gi liv og kraft til dem. Dette vil være tema for denne tause retreaten som ledes av Eva Langseth og Jan Gudmund Skrivervik.                                                                                      Pris: 2500,- i enkeltrom. Alle måltider inkl.
 
13. mars-15. mars: Temaretreat – Korsets kraft.                                                                    Jeg vil ikke vite av noe annet blant dere uten Jesus Kristus og Ham korsfestet (1. Kor 2:2). Denne helga fokuserer vi på korset; velsignelsen i å leve ved korset, men og nødvendigheten av det.                                                                                                              Geir Otto Holmås leder retreaten. Taus retreat med mulighet for samtale med veileder.                                                                                                                                           Pris: 2500,- i enkeltrom. Alle måltider inkl.
 
28. mars kl. 12-16: Inspirasjonsdag med Rolf Kjøde.                                                             Guds ord blir i fokus denne dagen. Rolf vil ha to innlegg og det vil bli samtaler og bønn rundt det som Rolf deler. Middag og kaffe midtveis.                                                            Mulighet for overnatting med frokost.                                                                                    Pris: 450,- inkl middag og kaffe.
 
30. april-03. mai: Temahelg (tor-søn) med Kari Holmås                                                       Kari underviser fra Guds Ord og deler fra sin erfaring til rettledning og inspirasjon. Det blir tid til fellesskap og turer.                                                                                                     Pris: 3200,- per pers i enkeltrom. Alle måltider inkl.
 
05. juni-07. juni: Inspirasjonshelg med Kurt Hjemdal.                                                         Kurt underviser fra Guds Ord denne helga. Der blir satt av godt med tid til prat, felleskap, bønn, turer og hvile.                                                                                                    Pris: 2500,- per pers i enkeltrom. Alle måltider inkl.

 
Bønn -og lovsangskvelder.                                                                                        Vi kommer sammen for å lovsynge og be i lag.                                                                         Vi bruker mye tid på å lovsynge Gud. Enkel kveldsmat.                                                        Mulighet for overnatting til neste dag med frokost.
17. januar kl. 18                                                                                                                             13. februar kl. 18                                                                                                                           20. mars kl. 18                                                                                                                               16. april kl. 18                                                                                                                               22. mai kl. 18                                                                                                                                 19. juni kl. 18
 

Sangkvelder med Harry Andersen                                                                             Fellesskap, kaffe, deling av Guds Ord, sang og musikk. Kollekt til Holmely.                  Mulighet for overnatting til onsdag med frokost.          
11. februar kl. 18                                                                                                                           28. april kl. 18
 
_____________________________________________________________________


Påmeldingeller kontakt oss:


holmely@normisjon.no

Tlf: 578 53 425