Programmet for 2019


26-29 sept: Temaretreat med Audun og Marit Aase (påmelding)

Tema «Jesusvandringens mange fasetter – oppe på fjelltoppen og nede i dalen
Det blir tid til Bibelrefleksjon, undervisning, samtaler, egentid og måltider. Stille retreat.                                                               
Pris: 2800,- per pers i enkeltrom. Alle måltider inkl.


Inspirasjonshelg med Dagmar Wember 18.-20. okt (påmelding)
Dagmar underviser og deler rundt temaet «Veien til himmelen».
Det blir fellesskap, bønn, vitnesbyrd og tid for Bibelrefleksjon.                                                                                        
Pris: 2200,- per pers i enkeltrom. Alle måltider inkl.


Stille dag i advent, 7. des (påmelding)
Dagen ledes av Brit Lundby Hilde m/flere. Bibelmeditasjon, bønn, tid for egenrefleksjon, samling med nattverd og stille måltid med musikk. Mulighet for overnatting fre-lør med frokost.                            
Pris: 400,- inkl måltid.


Sangkvelder med Harry Andersen.
Etter flotte kvelder med Harry Andersen, ønsker vi også denne høsten å invitere til fellesskap, kaffe, deling av Guds Ord, sang og musikk. Kollekt til Holmely.                                                                   
Mulighet for overnatting til fredag med frokost.
10. sept. kl. 18
19. nov. kl. 18
Bønn -og lovsangskvelder. 
Vi kommer sammen for å lovsynge og be i lag. Vi bruker mye tid på å lovsynge Gud. Enkel kveldsmat underveis. Mulighet for overnatting til fredag med frokost.
15. august kl. 18
19. september kl. 18
10. oktober kl. 18
07. november kl. 18

 
_____________________________________________________________________ Påmeldingeller kontakt oss:


holmely@normisjon.no

Tlf: 578 53 425