Vårprogrammet 2019
Lørdag 19 januar,kl 12-17: Seminardag med Geir Otto Holmås

Geir Otto er praksisleder ved NLA, har en doktorgrad fra Menighetsfakultetet, er forfatter av mange spennende bøker og nå aktuell med boken Ved en korsvei - åpent brev til mine karismatiske venner.
Geir Otto er opptatt av at karismatikk skal være sunt og skriver om karismatiske strømninger i Norge som ikke nødvendigvis er sunne. Han er selv karismatiker med bakgrunn fra både UIO og Oase-bevegelsen.
Denne lørdagen vil Geir Otto ha to seminarbolker etterfulgt av spørsmål og samtaler. Midtveis blir det servert middag. Påmelding.
Pris inkl middag: 500,-

 

Tirsdag 22 januar kl 18: Sangkveld med Harry Andersen
Etter flotte kvelder med Harry Andersen, ønsker vi også denne våren å åpne huset for fellesskap, kaffe, deling av Guds Ord, sang og musikk. Kollekt til Holmely.

 

Torsdag 14 februar kl 18: Bønn –og lovsangskveld
Vi kommer sammen for å lovsynge og be i lag. Vi starter med mat og bruker mye tid på å lovsynge Gud. Det blir noe undervisning og det blir tatt opp kollekt.

 

28 februar-3 mars: Åpent hus

Disse dagene kan du komme «å bare være». Du kan komme for å være sosial, dele et måltid, ha bønnefellesskap, gå turer i lag og du kan overnatte.
Vertskap disse dagene vil være Solveig Aaberg, Alvhild og Terje Holme.
Ring på forhånd hvis du ønsker måltid eller overnatting.

 

7 mars: Bønn –og lovsangskveld
Vi kommer sammen for å lovsynge og be i lag. Vi starter med mat og bruker mye tid på å lovsynge Gud. Det blir noe undervisning og det blir tatt opp kollekt.

 

15-17 mars: Temahelg med Sven Aasmundstveit
Sven er forfatter, ikonmaler, opptatt av keltisk tradisjon og har lagt bak seg flere tiår i Frikirken, blant annet som pastor.
Han er opptatt av at helt vanlige mennesker som lever travle liv skal få hjelp til å leve nær til Gud og være disipler i hverdagen.
Denne helgen vil Sven undervise og inspirere helt vanlige mennesker til å leve som disipler i hverdagen.
Pris: 2150,- per pers i enkeltrom. 1850,- per pers i tomannsrom.
 

 

29-31 mars: Inspirasjonshelg med Roy Johansen
Roy er presteutdannet ved Metodistkyrkans Teologiska Seminar i Gøteborg og er nå evangelist innen metodistkirken i Norge på fri basis.                                                      
Han er opptatt av å leve ut troen og tilliten til Gud i hverdagen.
Vi vet av erfaring at Roy har mye godt å komme med; både gjennom det Gud legger han på hjertet og gjennom sang og toner. En spennende kar med humor, sangglede og god formidlingsevne.                                                                                                
Pris: 2150,- per pers i enkeltrom. 1850,- per pers i tomannsrom
                                                                                                                                                                                                 

 
Tirsdag 9 april kl 18: Sangkveld med Harry Andersen
Etter flotte kvelder med Harry Andersen, ønsker vi også denne våren å åpne huset for fellesskap, kaffe, deling av Guds Ord, sang og musikk. Kollekt til Holmely        

 


Torsdag 11 april kl 18: Bønn –og lovsangskveld                                                                                            
Vi kommer sammen for å lovsynge og be i lag. Vi starter med mat og bruker mye tid på å lovsynge Gud. Det blir noe undervisning og det blir tatt opp kollekt.                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Torsdag 9 mai kl 18: Bønn -og lovsangskveld                                                  
Vi kommer sammen for å lovsynge og be i lag. Vi starter med mat og bruker mye tid på å lovsynge Gud. Det blir noe undervisning og det blir tatt opp kollekt.

                                                                                                                                                

7-9 juni: Pinsetreat for de under 50
Eva og Rune Langseth leder denne pinsehelga. De er ledere på Holmely og brenner for at unge mennesker skal bli kjent med retreat og for å snakke ærlig om livet.           
De kommer til å ha som tema: «Snakk ærlig om liveti styrke og svakhet». 
Vi lever i ei tid der det stilles store krav til prestasjon og vellykkethet, og mange tør ikke lenger å vise sitt sanne liv. 
Eva og Rune tror som Paulus at i svakheten er jeg sterk. Dette er ingen kontrast til at Gud er stor og allmektig – heller en nødvendighet. Gud sier: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.
Pris: 2150,- per pers i enkeltrom. 1850,- per pers i tomannsrom. Spesialpris for ektepar denne helga: 3000,-.

 

Torsdag 13 juni kl 18: Bønn -og lovsangskveld                                               
Vi kommer sammen for å lovsynge og be i lag. Vi starter med mat og bruker mye tid på å lovsynge Gud. Det blir noe undervisning og det blir tatt opp kollekt

 

3-7 juli: Keltisk retreat
Delvis taus retreat ved Brit Lundby Hilde og prest Øystein Frivold.
Retreat har en fast dagsrytme med samlinger i kapellet, nattverd hver dag, Jesusmeditasjon, musikk til måltidene, tid for deg selv, tilbud om personlig samtale og kveldssamlinger.
Vi tar i bruk keltiske tekster, sanger og salmer.  
Retreaten starter onsdag kl 18.30 og avsluttes med Seljumannamesse på søndag. Fredag blir det en ledet pilegrimsvandring på Selja. Ta med turklær!
Pris: 3750,- per pers enkeltrom. 3250,- per pers tomannsrom. Inkl båt til Selja fredag. (Båt til messa søndag er ikke inkl).


For påmelding:

holmely@normisjon.no

Tlf: 578 53 425