Høstprogrammet 2018


14 august kl 18-21: Bønn og lovsangskveld
Vi kommer sammen for å lovsynge og be i lag. Vi starter med mat og bruker mye tid på å lovsynge Gud. Det blir noe undervisning og det blir tatt opp kollekt.
 

4 september kl 18: Sangkveld med Harry Andersen
Etter flotte kvelder med Harry Andersen, ønsker vi også denne høsten å åpne huset for fellesskap, kaffe, deling av Guds Ord, sang og musikk. Kollekt til Holmely                                                                                                                 
        
                                                
7 september kl 18-21: Bønn –og lovsangskveld                                                                  
Vi kommer sammen for å lovsynge og be i lag. Vi starter med mat og bruker mye tid på å lovsynge Gud. Det blir noe undervisning og det blir tatt opp kollekt.                                                       

 

21-23 sept: Retreat med Solveig A. Gjørven og Audun Aase
«Eg vil gje dykk framtid og von» er temaet for denne retreaten.
En klassisk retreat med nattverds-gudstjeneste, stille måltider, Jesus-meditasjon, tidebønner, egen-tid, åndelig lesning og anledning til forbønn/samtale.                                                                          
Audun er pensjonert sokneprest og har lang erfaring med retreat, sjelesorg og åndelig veiledning.
Solveig sitter i Holmely-styret, gjør mye frivillig arbeid på Holmely, reiser selv på retreat og er opptatt av at hver enkelt skal bli sett og akseptert for sin egenverdi – ikke for hva man presterer.
Pris: 2150,- per pers i enkeltrom. 1850,- per pers i tomannsrom.                                                                                              
 

5-7 oktober: Inspirasjonshelg med Dagmar Wember
«Olje på lampen» Hva vil det fortelle oss?                                                                                                      
Vi går inn i teksten og Bibelen og ser på hva Jesus forteller oss i denne lignelsen.
Dagmar Wember ble frelst i 1979 og har Jesus som sitt hjertes venn. Hun formidler ut fra hva Gud minner henne på å formidle. Det er spennende for de som er tilhørere.                                                                                       
Pris: 2150,- per pers i enkeltrom. 1850,- per pers i tomannsrom.                                                                                               
 

11 oktober kl 18-21: Bønn –og lovsangskveld
Vi kommer sammen for å lovsynge og be i lag. Vi starter med mat og bruker mye tid på å lovsynge Gud. Det blir noe undervisning og det blir tatt opp kollekt.

 

18-21 oktober: Guds Fars-hjerte retreat med Ivar Johnsen og Rune Langseth
Retreaten har Guds farshjerte som tema, og undervisningen vil ha det som grunnlag. I tillegg til undervisning vil det blant annet bli mulighet for egen-refleksjon, stille-tid og for samtaler med veileder.                                                                                                                                                               
Ivar Johnsen jobber til daglig med medarbeiderutvikling i Frikirken og er tidligere pastor i Toten Frikirke. Han har hatt seminarer og retreater om dette teamet både i Norge og utlandet. Han har gode bånd til bevegelsen "Fatherheart Ministries" som har base på New Zealand, og har gjennom en del år mottatt vesentlige impulser både fra Retreatbevegelsen og forkynnelsen om Guds Farshjerte.                                                                                                                                                              
Daglig leder (vikar) på Holmely, Rune Langseth vil lede denne helgen. Rune ble frelst som voksen og fikk erfare Gud som en god far helt i begynnelsen av sitt kristne liv, noe som har fulgt ham og støttet ham hele tida. Han brenner for at mennesker skal få gjenopprettet sine kjødelige familiebånd og få erfare Gud som sin fullkomne far.                                                                                                                     
Jorunn Glomnes blir med som veileder. Hun har lang erfaring fra retreater, veiledning og sjelesorgsamtaler.                                                                                                                                                
Pris: 2950,- per pers i enkeltrom. 2650,- per pers i tomannsrom.

 

13 november kl 18-21: Bønn og lovsang
Vi kommer sammen for å lovsynge og be i lag. Vi starter med mat og bruker mye tid på å lovsynge Gud. Det blir noe undervisning og det blir tatt opp kollekt.

 

16-18 november: Faste -og bønnehelg.
Vi får besøk av ei gruppe fra Koinonia Bønnesenter på Ørskogsfjellet som skal lede denne helga. Det blir undervisning, lovsang og bønn som preger denne helga. Det blir ingen måltider før det serveres suppe på søndag.                                                                                                                                                 
Vi tror faste er en glemt skatt, en nøkkel til et intimt Gudsliv og til å bryte gjennom murer.
Bibelen sier veldig mye om faste, men vi praktiserer det lite.  Vi håper gjennom denne helga å lære mer om hva bibelsk faste er og finne ut hvordan vi i våre liv kan praktisere det ifølge Guds vilje.                                                                                                                                                                           
Pris: 500,- inkl overnatting og suppe på søndag. Hver enkelt tar med eget sengetøy/håndklær.

 

27 november kl 18: Harry Andersen
Etter flotte kvelder med Harry Andersen, ønsker vi også denne høsten å åpne huset for fellesskap, kaffe, deling av Guds Ord, sang og musikk. Kollekt til Holmely.                                                                                                                                                        

 

8 desember kl 10-16: Stille dag i advent
Bruk en dag til å feste blikket på Jesu komme, til å gå adventstida i møte.                                                                                                                                                                     
Dagen vil inneholde bibelmeditasjon og bønn med tid for egen refleksjon, samling med nattverd i kapellet og et stille måltid med musikk.                                                                                                                                                                     
Ledes av Brit Lundby Hilde og Sigrun Berge Raae. Påmelding innen 4.des. Pris: 350,-
For påmelding til arrangement - se her