Glimt frå hausten på Holmely

Bilder frå temaretreaten i oktober leia av Marit og Audun Aase

             


Marit hadde temasamlinger rundt temaet "For hos deg er livsens kjelde"

Hun hadde satt opp ein installasjon som levandegjorde tema for helga
...med trune av gull, det levande vatnet frå truna, Jesu livgjevande kjelde og ned til oss kvardagskristneSvanene kjem gjerne på besøk for ein brødbit


Dagleg leiar tek ein pause i haustsola
Bilder frå Keltisk retreat i august

Ruinane på Selja med Stadlandet i bakgrunn

Vakker dag på Selja, røsslyng, blå himmel og blått hav

Kviletid for ein av retreat-haldarane

Båttur Selje - Selja

Retreat = kvile, stille og god mat