Retreat for dere under 50 år

               Pinsehelga 7.-9. juni

 
Eva og Rune Langseth leder denne pinsehelga. De er ledere på Holmely og brenner for å snakke ærlig om livet. De kommer til å ha som tema: «Snakk ærlig om liveti styrke og svakhet».   
Vi lever i ei tid der det stilles store krav til prestasjon og vellykkethet, og mange tør ikke lenger å vise sitt sanne liv.    
 
Det vil bli undervisning fra Bibelen rundt dette som Paulus er helt ærlig om: sin egen svakhet og Guds styrke.
Det å tørre å være svak i dag er blitt vanskelig. Lista for hvilke resultater vi "må" levere blir stadig høyere, men utilstrekkeligheten vår blir mer og mer skambelagt. Vi ønsker å hjelpe folk til å snakke ærlig om både opp- og nedturer og det helt hverdagslige som jo livet er fullt av.
Midt i dette er Gud en stor, kjærlig, allmektig og nærværende Gud som ikke begrenses av vår svakhet og menneskelighet.

Eva og Rune tror som Paulus at i svakheten er jeg sterk. Dette er ingen kontrast til at Gud er stor og allmektig – heller en nødvendighet. Gud sier: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.

Retreaten vil ellers bestå av stillhet og tid for refleksjon, egentid, felles tidebønner og mulighet for samtale/forbønn. Det vil og bli samlinger der deltagerne kan dele egne refleksjoner/tanker i det 
som vi kaller for lyttegruppe.  
 
Gå til vårprogrammet for priser og påmelding.