Vår på HolmelyNytt liv spirer ved Holmely - i naturen og i arbeidet.

Det er vår, vinteren er omme! Blomstene kommer til syne på marken og det gulnes av påskeliljer på holmen. Sangens tid er kommet! Daglig leder er i fødselspermisjon og Rune Langseth, mannen til Eva, startet som vikar 26. mars. Rune har vært prest i Vågsøy flere år. I 2017 hadde han en vikarstilling som familieterapeut på Nordfjord Familievernkontor. Siste månedene har han bidratt frivillig på Holmely.

Rune og Eva Langseth
Jesaja 43 fulgte oss gjennom hele 2017, og vi holder fast på at Gud ønsker å skape noe nytt. Konturene av noe nytt spirer fram, og vi merker det! Noe nytt, som samtidig er en del av det som alltid har vært Holmely sitt virke. At mennesker skal få oppleve en åpen himmel over stedet og att Gud skaper nytt liv og mot i mennesker som besøker plassen; gjennom naturen, stillheten, samtaler, forbønn, fellesskap, bønn og tilbedelse. At mennesker skal få et møte med den levende Gud!

I februar var vi på Nasjonal bønnekonferanse med 600 deltakere fra hele Norge. Fokuset for denne helga var bønn for landet vårt; nye bønnehus som reises, viktigheten av tidebønn, lovsang og tilbedelse. Lengselen etter Guds inngripen og et fokus på de Keltiske røttene i landet vårt. Røtter som ble plantet av overgitte kristne. Røtter med lengsel etter mer av Gud, et enklere liv, stillhet, bønn, fordypning av Guds ord og tilbedelse. Bønn, lovsang og tilbedelse knyttet sammen med et enklere liv, stillhet, tidebønn og fordypning i Guds ord. Ikke en motsetning. Dette var svært bekreftende og styrkende for veien vi opplever Gud viser oss med å styrke og videreutvikle Holmely som et bønnehus.

Programmet for Holmely våren 2018

Holmely