Velkomen til Holmely
ein plass for å puste ut
og puste inn
ein plass for fellesskap
stille
inspirasjon


Holmely er ein bøn- og retreatplass. «Retreat» betyr å trekke seg tilbake. På Holmely kan ein trekke seg tilbake - få ein pustepause frå kvardagen - til stille retreatar, bøn- og lovsongssamlingar, temahelger til inspirasjon for trua og livet, samt få samtale/forbøn. Alt i ei ramme av ro og høve til stillhet. Gjennom dette arbeidet ønskjer Holmely å vise Jesu omsorg for heile mennesket og få vere ein oase for folk - ein plass ein kan styrke og kvile seg, og finne vatn som gir liv. Velkomen til Holmely!

Les meir om kva Holmely er.

Vårprogrammet 2018 - brosjyre


Brosjyre for våren 2018 på Holmely finn du her.
Holmelyvåren 2018

Taus retreat 15.-18. mars


Retreaten vil bli leia av Anna Magni Larsen.

Inspirasjonshelg 20.-22. april


Roy S. Johansen står for undervisning/forkynning denne helga. 

Keltisk retreat 3.-6. mai


Ved Brit Lundby Hilde og Elsa Mikkelsen. 

Bøn- og lovsongssamling; «Saman for Hans ansikt» 25. mai


Vi vil også dette semesteret invitere til bøn- og lovsongssamlingar på Holmely; eit samarbeid mellom Fjordly, Holmely og Normisjon region Sogn og Fjordane.

Songkveld 29. mai


Ved Harry Andersen m.fl.
Kl. 18.