Velkomen til Holmely
ein plass for å puste ut
og puste inn
ein plass for fellesskap
stille
inspirasjon


Holmely er ein bøn- og retreatplass. «Retreat» betyr å trekke seg tilbake. På Holmely kan ein trekke seg tilbake - få ein pustepause frå kvardagen - til stille retreatar, bøn- og lovsongssamlingar, temahelger til inspirasjon for trua og livet, samt få samtale/forbøn. Alt i ei ramme av ro og høve til stillhet. Gjennom dette arbeidet ønskjer Holmely å vise Jesu omsorg for heile mennesket og få vere ein oase for folk - ein plass ein kan styrke og kvile seg, og finne vatn som gir liv. Velkomen til Holmely!

Les meir om kva Holmely er.

Holmely - jordnært og himmelvendt


Siste dagane har det blitt baka og steikt, vaska og ordna - og bedt. Alt for at gjestane som kjem på retreat i dag, skal få kjenne at det er som å komme til ein heim der ein blir teken hjerteleg imot.
Som gjest er du venta, du skal få ta imot. Ta imot av det jordnære og vakre, ta imot frå ein open himmel. Og få kjenne deg fri til å bruke dagane slik du ønskjer.

Då kom Jesus, han stod midt imellom dei og sa:
"Fred vere med dykk!"

Joh. 20,21.
                                                                                                                                15.03.2018

Vårprogrammet 2018 - brosjyre


Brosjyre for våren 2018 på Holmely finn du her.
Holmelyvåren 2018

Inspirasjonshelg 20.-22. april


Roy S. Johansen står for undervisning/forkynning denne helga. 

Keltisk retreat 3.-6. mai


Ved Brit Lundby Hilde og Elsa Mikkelsen. 

Bøn- og lovsongssamling; «Saman for Hans ansikt» 25. mai


Vi vil også dette semesteret invitere til bøn- og lovsongssamlingar på Holmely; eit samarbeid mellom Fjordly, Holmely og Normisjon region Sogn og Fjordane.

Songkveld 29. mai


Ved Harry Andersen m.fl.
Kl. 18.